OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

širšie vztahy

V blízkosti bytového domu ktorý sa nachádza v Považskej Bystrici, Strojárskej štvrti na ulica Krížnej súp. č. 336/2 sú k dispozícii:

• železničná stanica
• autobusová stanica, zástavky MHD
• ZÚNZ a iné lekárske ambulancie
• tri lekárne
• Supermarket COOP Jednota a iné predajne potravín
• obchod s mäsom, zeleninou a ovocím
• tržnica
• reštaurácie a kaviarne
• športové areály, telocvične, plaváreň, zimný
  a futbalový štadión, tenisové kurty, atď.
• základná a stredné školy
• predškolské zariadenia, jasle, škôlky
• oddychové parky a detské ihriská